English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Foto-Album 2011 »
Foto-Album 2014 » Foto-Album 2013 » Foto-Album 2012 » Foto-Album 2010 »
Interhuis-atletiek
4 Februarie 2011
Interskole-atletiek
18 Februarie 2011
OCC: George
Rystoelmaraton
19 Februarie 2011
Hoenderbraai
26 Februarie 2011
       
Biddag vir Vroue
4 Maart 2011
WP/Boland Toutrek
12 Maart 2011
GF en IF Ouerpiekniek
17 Maart 2011
JKS se verjaarsdag
4 Mei 2011
       
Matriekafskeid 29 Julie 2011
Koor- en Musiekfees
13 Mei 2011
Matriekafskeid
29 Julie 2011
Prefekte- en VRL-kamp Grabouw Sportdag
       
Loslitdag 2 September 2011
Loslitdag
2 September 2011
Tekkiedag
10 September 2011
Ma-en-dogter-tee
24 September 2011
Mnr en Mej Jan Kriel
28 September 2011
       
Matrieks se laaste skooldag Liggieboom 26 November 2011 Disa Jeugtrust Kamp Jokershoek
Prestige-aand
21 Oktober 2011
Matrieks se laaste skooldag Liggieboom
26 November
Disa Jeugtrust Kamp Jokershoek

       
Foto-Album 2014 » Foto-Album 2013 » Foto-Album 2012 » Foto-Album 2010 »