English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Belangrike Geleenthede
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Belangrike Geleenthede »
  »
Op Hande
Afgelope
   
Op Hande
November
13 - 15
Disa Jeugtrustkamp - Graad 6
23
Liggieboom
Desember
3
Prysuitdeling: Laerskool
4
Prysuitdeling: Hoërskool
4
Skool sluit vir leerders
6
Skool sluit vir opvoeders
 
Afgelope
Baie dankie vir al die ondersteuning!