English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Spraak-taalterapeute »
  »
Oorsig
Navrae
   
Oorsig

Die 6 spraak- en taalterapeute vorm deel van die multi-professionale span by Jan Krielskool. Hulle is aktief betrokkke by die leerders van Graad R tot Graad 12.

Die spraak- en taalterapeute se hoofdoelwitte is om leerders te evalueer, intervensie te verleen volgens die indiwiduele ontwikkelingsplan van ‘n leerder en om akademiese ondersteuning te verleen aan leerders wat interpretasie van leerarea inhoud en alternatiewe metodes van evaluering benodig.

Die spraak-taalterapeut se omvang van intervensie kan as volg skematies voorgestel word - kliek hier (.pdf).
 
Navrae

Elsefie Wranz
Telefoon nr.: +27 21 903-1108 / +27 21 900-3260
Faks nr.: +27 21 903-1220
E-pos adres: elsefie@jankriel.co.za