English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Sielkundiges »
  »
Oorsig
Navrae
   
Oorsig

Twee sielkundiges (een in diens van die WKOD en een in die diens van die beheerliggaam van die skool) lewer ondersteunende dienste aan die opvoeders, leerders en ouers van Jan Krielskool.

Die sielkundiges is verantwoordelik vir:

  • plasing van leerders in samewerking met sieklundiges van die Metropool Oos Distrikskantoor,
  • ouerleiding,
  • koördinering van individuele ondersteuningsplanne in samewerking met die multi-dissiplinêre span by die skool en
  • berading aan leerders insake persoonlike en skolastiese uitdagings, vakkeuses en verdere onderwys en opleidingsgeleenthede.

Leerders wat gereelde en intensiewe terapie benodig word meestal verwys na sielkundiges or psigiaters in privaat praktyk.

 
Navrae

Mari Olivier (administratiewe beampte)
Telefoon nr: +27 21 900-3256
Faks nr: +27 21 903 1220
(Beskikbaar: Maandag – Vrydag 08:00 – 14:00)
E-pos adres: mari@jankriel.co.za