English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning »
  »
Oorsig
Navrae
   
Oorsig
Leerondersteuning en alternatiewe assesseringsmetodes/omseilingstegnieke beskikbaar by Jan Krielskool

Leerondersteuning

Leerders wat ekstra ondersteuning of hulp met hul studie of sekere assesseringstake benodig, word deur opvoeders geïdentifiseer en aangemeld vir individuele hulp gerig op die spesifieke behoefte.
‘n Leerondersteunerskomitee wat bestaan uit sielkundiges, terapeute en opvoeders vergader op ‘n gereelde basis om leerders wat geïdentifiseer is by die korrekte ondersteuner te plaas. Dit kan ‘n klashulp, arbeidsterapeut, taal- en spraakterapeut of ‘n kundige ten opsigte van alternatiewe assessering insluit, na gelang van die leerder se behoeftes.

Oudioleer

Sommige leerders ondervind ernstige leesprobleme en funksioneer beter wanneer leesmateriaal in ouditiewe formaat aangebied word. Vir hierdie leerders word klanklêers deur middel van die rekenaar voorberei wat dan na ‘n geskikte apparaat (bv. MP3-speler) waarna die leerder dan kan luister, oorgelaai word. Alle studiemateriaal en vraestelle word op hierdie wyse voorberei, ook die finale vraestelle van Graad 12.

Transkribering

Leerders wat ernstige probleme met skryf ondervind, word bygestaan deur ‘n spesiaal-opgeleide transkribeerder wat antwoorde verbatim neerskryf. Hierdie metode word gedurende die kwartaal vir alle assesseringstake sowel as gedurende die eksamen (insluitend die finale eksamen van Graad 12) gebruik.

Learning Access Suite

Hierdie is ‘n rekenaargebaseerde program met, onder andere, ‘n stemherkenningskomponent en ‘n skermleser. Leerders wat hierby sal baatvind, word opgelei in die gebruik van die program om hulle by te staan met lees- en skryfprobleme. Werk kan vir die rekenaar gedikteer word, wat dit dan uittik. Leesstof kan ingeskandeer word en dan met behulp van die skermleser gelees word. Hierdie sagteware is ongelukkig slegs in Engels beskikbaar en leerders moet opgelei word om dit te gebruik. Tog is dit ‘n lewenslange vaardigheid wat leerders met skriftelike kommunikasieprobleme deurlopend sal baat.

Struktuurhulp

Leerders met ATHV sukkel dikwels om hul lewensruimte te organiseer, veral gedurende stresvolle situasies soos eksamens. Hierdie leerders skryf in spesiale lokale in kleiner groepe onder toesig van ‘n opsiener wat hulle ook bystaan met die organisering van vraag- en antwoordstelle.

 
Navrae
Christa Kotzé, Christine van der Merwe of Bernice Venter
Telefoon nr.: +27 21 903-1108
Faks nr.: +27 21 903-1220
E-pos adres: christa@jankriel.co.za