English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Belangrike Geleenthede
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Nasorg »
  »
Oorsig
Aansoeke
Fooie
Algemene Reëls
Navrae
   
Oorsig

Nasorggeriewe is op skooldae beskikbaar tot 17:30. Twee personeellede hou toesig oor die sowat 30 leerders uit die Grondslag- en Intermediêre Fase (Graad R – 6) en help hulle met hul tuiswerk.

Aansoeke

Aangesien daar net voorsiening gemaak word vir 30 leerders by nasorg is die aansoekprosedure soos volg:

1. Kontak Me Trudie van Heerden vir ‘n aansoekvorm (laai aansoekvorm af).
2. Indien daar plek is, sal sy vir u een stuur vir voltooiing en met u die nodige reëlings tref insake betaling.

U kan haar kontak by:

Telefoonnommer: +27 21 903 1108
Faksnommer: +27 21 903 1220
E-pos: trudie@jankriel.co.za

 
Fooie
Jaarliks per leerder: R7 400
Maandeliks Januarie tot Oktober: R 740
 
Algemene Reëls

Die volgende reëlings geld vir die Nasorg.

  1. Leerders moet ‘n ekstra kospakkie saam skool toe bring wat by die Nasorg geëet kan word.
  2. Leerders moet ‘n ekstra stel klere saam skool toe bring sodat hulle in gemaklike klere kan verklee by die Nasorg.
  3. Daar is voortdurend goeie toesig, maar personeel kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir leerders wat seerkry terwyl hy/sy speel nie (bv. op die klimraam, op hul skaatsplank, ens.)
  4. Leerders moet liefs nie duur speelgoed, sport- of elektroniese apparaat Nasorg toe bring nie. Personeel kan nie verantwoordelikheid aanvaar as dit beskadiging of wegraak nie.
  5. Skoolreëls en die gedragskode wat gedurende skooltyd geld, geld ook by die Nasorg.
  6. Daar word van die leerders verwag om die Nasorg-personeel te respekteer en hul outoriteit te aanvaar.
  7. Ouers moet die skool laat weet as hul kind nie by die Nasorg gaan wees nie.
  8. Ouers moet hul kinders betyds (vóór 17:30) kom haal.
  9. Indien ‘n leerder nie die reëls van die Nasorg gehoorsaam nie en sy/haar gedrag tot ander leerders se nadeel is, sal hy /sy die geleentheid om by die Nasorg te bly verbeur.
  Navrae

Mev A Norman (oorhoofs):
annaline@jankriel.co.za
+27 21 903 1108 (skool)
+27 83 272 2098 (selnommer)

Mev T Jonker
+27 62 299 7727 (selnommer)