English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Maatskaplike Dienste »
  »
Oorsig
Navrae
   
Oorsig

Die maatskaplike werker is deel van die terapeutiese hulpspan by Jan Krielskool. Sy dien as skakel tussen die skool, die koshuis en die ouers. Probleem situasies, onder andere ongereelde skoolbywoning, verwaarlosing en beweerde mishandeling wat deur die personeel geïdentifiseer is,word ondersoek en hanteer. Leerders met ernstige gedragsprobleme word toenemend verwys en word in noue spanverband hanteer. Alle hulpbronne word ondersoek en benut in die hulpverleningsproses aan ‘n leerder en sy ouer(s). Berading word gebied aan leerders.

Die maatskaplike werker hanteer die subsidie aansoeke met betrekking tot die skool-/koshuisgeld en maak aanbevelings vir die skool nadat ‘n deeglike ondersoek na die finansiële en huislike omstandighede van die aansoekers ingestel is. Deurlopende ondersteuning aan behoeftige ouers en leerders word gebied, asook verwysings na ander hulpverleningsbronne in gemeenskappe.

Ouerleiding en ondersteuning word aan ouers gebied deur middel van gereelde tuisbesoeke.

‘n Nasorgdiens word gebied aan oud-skoliere. Dit sluit, onder andere, ondersteuning en leiding met betrekking tot verdere opleiding en werkplasings in.

 
Navrae

Elzabé Pretorius / Alma Snyman
Telefoon nr.: +27 21 903-1108
Faks nr.: +27 21 903-1220
E-pos adres: elzabe@jankriel.co.za