English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Belangrike Geleenthede
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Koshuise »
  »
Oorsig
  - Kiewiet
  - Jangroentjie
  - Disa
Toelating
Fooie
Toeganklikheid
Navrae
   
Oorsig
  • Koshuisgeriewe is beskikbaar aan leerders in die Wes-Kaap wat nie in die bedieningsarea van ‘n ander OLSO-skool woon nie en nie die skoolvervoerstelsel gebruik nie.
  • Elke koshuis word bestuur deur ‘n koshuisvoog.
  • Toesig word waargeneem deur huismoeders en opvoeders.
  • ‘n Sentrale eetsaal met selfbediening word deur al die kosgangers gebruik.
  • Seuns word volgens hulle ouderdom in koshuise gegroepeer.
  • Daar is een koshuis vir meisies.
  • Toelating tot die koshuis vir leerders jonger as 10 jaar word nie aangemoedig nie.
  • Daar is twee studiesessies per dag. Jonger leerders word bygestaan deur opvoeders.
  • Leerders gaan elke naweek huis toe, of na familie of vriende, met die nodige toestemming van die ouer(s) of voog.
  • Wasgoed kan deur ‘n private wassery op die terrein teen hulle tariewe versorg word.
Koshuise Koshuisvoogde
Disa +27 21 903-2052 Mej. D Simons
Jangroentjie +27 21 903-2065 Mnr. K Olivier
Bokmakierie +27 21 903-2065 Mev. A Norman
Kiewiet +27 21 903-2016 Mnr. J. Snyder
Senior Toesig: Mev. B. Wright en Mev M. Oosthuyzen
 
- Kiewiet
Kliek hier (.pdf)
 
- Bokmakierie
Kliek hier (.pdf)
 
- Jangroentjie
Kliek hier (.pdf)
 
- Disa
Kliek hier (.pdf)
 
Toelating
Vir navrae kontak die sielkundiges of Mev. B. Wright / Mev. M Oosthuysen.
 
Fooie
Jaarliks per leerder: R23 500
Maandeliks Januarie tot Oktober: R2 350
 
Toeganklikheid
Alle koshuise is so ingerig dat daar in die behoeftes van fisies gestremde leerders voldoen kan word. Badkamers is aangepas met sitstorte sodat leerders onafhanklik hul selfsorgaktiwiteite kan uitvoer om so die personeel se taak te vergemaklik.
 
Navrae
Telefoon nr.: +27 21 903-1108
Faks nr.: +21 21 903-1220
E-pos adres: jks@jankriel.co.za