English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Fisioterapeute »
  »
Oorsig
Navrae
   
Oorsig

Daar is twee fisioterapeute werksaam by Jan Krielskool. Dienste word aan leerders van graad R tot 12 gelewer waar nodig.

Fisioterapie is gerig op die ontwikkeling van motoriese vaardighede wat ‘n rol speel in skolastiese vordering. Hierdie vaardighede sluit balans en koördinasie in. Fisiese gestremde leerders ontvang terapie wat gerig is op die bevordering van onafhanklikheid en/of instandhouding van funksie.

Fisioterapie het die volgende ten doel:

  • Graad R tot Graad 3 leerders met ontwikkelingsagterstande word geidentifiseer en assesseer en ontwikkeling word aangemoedig.
  • Terapie om balans en motoriese vaardighede te ontwikkel en verbeterword op individuele basis en in groepsverband aangebied. Stimulasieprogramme om bogenoemde aan te spreek word volgens elke leerder se behoefte aangepas.
  • In klasse word die posisie van elke leerder se bank so aangepas dat elke leerder maksimale aandag kan kry, maar ook sodat die leerder se aandag en konsentrasie maksimaal benut kan word.
  • Fisies gestremde leerders word so in hulle rystoele geposisioneer dat deformiteite en sekondêre komplikasies soos druksere voorkom kan word. Spiere en gewrigte word gestrek en mobiliseer sodat omvang van beweging behou of verbeter word.
  • Sportbeserings wat tydens sport soos toutrek, rugby en netbal opgedoen word, word behandel.
 
Navrae
Judy Nel
Telefoon nr.: +27 21 903-1108 / +27 21 900-3262
Faks nr.: +27 21 903-1220
E-pos adres: jks@jankriel.co.za