English website Dankie dat u ons webwerf besoek op
 
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Belangrike Geleenthede
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
 

Ons wens al ons ouers, personeel, vriende en leerders ‘n voorspoedige 2017 toe! Vanjaar vier Jan Krielskool sy 80ste verjaardag – wat ‘n besondere mylpaal! Welkom aan al die nuwe leerders en ouers wat vanjaar deel geword het van die Jan Kriel familie. Ons vertrou dat die seisoen saam met die skool een sal wees om te onthou. Ons tema vir 2017 “Vermy die maklikste uitweg/Avoiding the soft option” spreek van ‘n veerkragtigheid en uithouvermoë wat ons op ‘n daaglikse basis in ons leerders wil versterk. Dankie vir elke ouer wat sy finansiële verpligting teenoor die skool nakom asook elke ouer wat onbaatsugtig tyd opoffer om by die skool betrokke te wees. Tesame vorm ons ‘n wenspan. Ons skip is op koers. Ons is geseënd. Mag Jan Krielskool ook in hierdie jaar voortbou op die suksesvolle vorige jaar.

Mnr. G. B. Odendaal
Januarie 2017