English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Sport »
  »
Oorsig
Somersporte
Wintersporte
Sport vir die Fisiek-Gestremdes
   
Oorsig

Jan Krielskool is bevoorreg om van die beste sportfasiliteite in die omgewing te hê. Die volgehoue uitbreiding en verbetering van hierdie fasiliteite dra by tot die al groterwordende klem wat sport geniet.

Die geestelike, akademiese en kulturele aktiwiteite vorm saam met die beoefening van sport die pilare waarop ons leerders se ontwikkeling gebou word. Die sportveld is by uitstek die plek waar ‘n geknakte selfbeeld weer herstel kan word en waar die belangrikheid van die beoefening van sport vasgelê word. Karakterontwikkeling en sosiale vaardigheid kry ook daar die nodige aandag.

Sportbeleid - Kliek hier (.pdf)
 
Somersporte
Kliek hier (.pdf)
 
Wintersporte
Kliek hier (.pdf)
 
Landloop
 
Sport vir die Fisiek-Gestremdes
Sport vir fisies gestremdes word aangebied as ‘n verlengstuk van terapie om funksie te ontwikkel en/of te ondersteun.

Die volgende sportkodes word aangebied:
• Atletiek (baan- en velditems)
• Fietsry
• Tafeltennis
• Boccia

Die arbeids- en fisioterapeute is verantwoordelik vir afrigting en kan gekontak word vir meer inligting.