English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Kultuur »
  »
Eisteddfod
Koor
VCSV
Debat
Ander
   
Eisteddfod

Verskeie leerders (vanaf graad 1 – Matriek) neem jaarliks deel aan die Tygerbergse Eisteddfod.  Die leerders word ingeskryf in die verskeie afdelings, soos  Handskrif,  Kuns, Spreekkoor en Voordrag.

 

Die Eisteddfodbeoordeling vind in Augustus plaas.  Die leerders geniet dit baie en dit bevorder ’n goeie selfbeeld.  Die sukses wat die leerders hier ervaar word ook positief oorgedra na hulle akademiese vordering.

 
JKS Koor

Me C Davis het die senior koor in 2003 begin met 12 lede. Hulle eerste optrede was by die jaarlikse Koorfees waarvan Jan Krielskool die gasheer is.

Na hierdie optrede het Me Davis die koor se potensiaal besef. Die koor tree gereeld op by die Tygerberg Eisteddfod, Koorfees, Gala-aand en die laaste skooldag van die matrieks.

Die koor moet verskeie uitdagings oorkom. Hulle het net 45 minute per week beskikbaar vir konstruktiewe oefentyd en net ‘n klein groepie leerders beskik oor die nodige talent en toewyding. Daar is ook gebrek aan ‘n voltydse begeleier.

Dit is aangrypend om te sien hoe leerders die kooroefening geniet en hoe dit bydra tot die verandering in gedragspatrone onder die leerders. Die koorlede geniet dit om voor hul maats op te tree.

 
VCSV Jan Krielskool
Daar is tans ongeveer 60 leerders wat betrokke is by die VCSV waarvan 45 leerders die byeenkoms gereeld bywoon. ‘n Span van 7 leerkragte help met die organisering en geestelike bearbeiding binne die VCSV.

Ons het sopas ons jaarlikse kamp te Tulbagh Watervalkampterrein gehad, en wat ‘n wonderlike ervaring was dit! Een van die jeugwerkers/leraars in die gemeenskap het met ‘n span van 6 jongmense die programme vir ons aangebied.

Die leerders kies self hulle kringleiers. Vanjaar is daar 10 leiers wat verantwoordelik is om maats in te trek en te begelei in hulle geestelike groei. Hulle vergader weekliks om programme saam te stel vir die groter byeenkoms wat elke Woensdag plaasvind.

Ons het ‘n kompetisie geloods tussen die lede met die doel om ‘n eie naam vir ons groep te vind.

T.U.G. – The Ultimate Generation sal volgende kwartaal bekend gestel word, met ons eie, nuwe embleem op T-hemde en naambordjies.

 
Debat

Redenaarskompetisies (junior en senior) word kwartaalliks gehou sodat ‘n redenaar aangewys kan word wat die redenaarsbeker by die Prestige-aand ontvang.

 
Ander

Elke Woensdag bied die sekondêre skool ‘n Kultuur- of lewensvaardigheidsprogram aan waartydens ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite aangebied word.

Voorbeelde is sprekers oor lewensvaardighede, ‘n gesonde lewenstyl, talentkompetisies, musiekprogramme, sangers, kunstenaars, bewusmaking van hul erfenis, omgewingbewaring, filmstudie, voorlees, vasvra, algemene kennis, sportsterre wat die skool besoek, instrumentale musiekvertonings.