English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Belangrike Geleenthede
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Akademie »
  »
Kurrikulum
Vakke en Vakkeuses
Handboeke
Slaagvereistes
   
   
Kurrikulum

As dubbelmediumskool is dit ons strewe om Afrikaans- en Engelssprekende leerders te verenig in ‘n hegte skoolgemeenskap waarin die taal en kultuur van albei groepe eerbiedig en bevorder word.

Skoolafdeling
Graad R Pre-primêr
Grondslagfase Graad 1 tot 3
Intermediêre fase Graad 4 tot 6
Senior fase Graad 7 tot 9
VOO Graad 10 tot 12

Die standaard van werk is gelykstaande aan dié van hoofstroom skole. Aan die einde van graad 12 skryf Jan Krielskoolleerders die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen.

Skooltye
Maandag 07:45 – 13:20 (Sport 13:20 – 14:30)
Dinsdag 07:45 – 14:30
Woensdag 07:45 – 14:30
Donderdag 07:45 – 13:20 (Sport 13:20 – 14:30)
Vrydag 07:45 – 13:30

Graad R- tot 2-leerders mag om 13:00 huis toe gaan op Dinsdae, Woensdae en Vrydae. Leerders vanaf graad 3 volg die bogenoemde program.

 
Vakke en Vakkeuses
Graad 1 – 3
Geletterdheid
Gesyferdheid
Lewensvaardighede
Graad 4 –6
Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe en Tegnologie
Sosiale Wetenskappe
Lewensvaardighede
Graad 7 – 9
Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Tegnologie
Skeppende Kunste
Sosiale Wetenskappe
Lewensoriëntering
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 
Graad 10 – 12
Verpligte vakke
Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Lewensoriëntering
Wiskundige Geletterdheid of Toerisme
Keusevakke (Kies enige DRIE vakke)

Rekenaar-Toepassingstegnologie
Besigheidstudies
Toerisme
Gasvryheidstudie
Rekenaar-Toepassingstegnologie
Lewenswetenskappe
Visuele Kuns
Gasvryheidstudie
Besigheidstudies

 
Skryf- en Handboeke

Grondslagfase:

Skryfboeke word voorsien soos nodig en ouers betaal aan die begin van die jaar ‘n fooi vir die gebruik van leesboeke.

Intermediêre fase:

Handboeke, gekondenseerde notas en werkvelle word aan leerders voorsien waarvoor die ouers aan die begin van die jaar ‘n fooi betaal.

Hoërskool:

Die eerste stel skryfboeke word jaarliks deur die skool aan hoërskoolleerders voorsien. Ouers huur handboeke by die skool.

 
Slaagvereistes
Soos dit departementeel vereis word.
www.wced.pgwc.go.za